اخبار

درباره ما

پایگاه تخصصی گردشگری ایران از بهار سال ۱۳۹۳ با گروهی از اساتید و دانشجویان رشته گردشگری فعالیت خود را آغاز نموده است. هدف این پایگاه معرفی گردشگری ایران و صنعت گردشگری به ایرانیان است.