خرداد ۳۰, ۱۳۹۸

اخبار

تصادفی

دسته: استان بوشهر

شهر بوشهر

بنای بوشهر را به اردشیر ساسانی نسبت داده‌اند که نا اصلی آن «رام اردشیر» بود. گفته می‌شود که «رام اردشیر» به مرور زمان  به «ریشهر» تبدیل شد. به نظر می‌رسد که بوشهر تحریف شده ریشهر- همان شهر قدیمی است.

معرفی استان بوشهر

استان بوشهر يكي از جنوبي ترين استانهاي كشور است كه در جنوب غربي ايران و در فاصله ۲۷ درجه و ۱۸ دقيقه تا ۳۰ درجه و ۱۴ دقيقه عرض جغرافيايي و ۵۰ درجه و ۸ دقيقه تا ۵۲ درجه و ۵۷ دقيقه طول جغرافيايي واقع گرديده است.