اخبار

دسته: گردشگری ورزشی و هیجانی

یست دیزین

  • 2019-02-24
  • دیدگاه غیر فعال شده است
مجموعه پیست بین المللی اسکی دیزین در سالهای ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ توسط یک گروه خارجی که به دنبال اکتشاف معدن در بخش البرز مرکزی بودند، به سرپرستی آقای کاظم گیلانپور قهرمان و مربی اسکی وقت ، شناسایی شد

گردشگری ورزشی و هیجانی

  • 2019-02-19
  • دیدگاه غیر فعال شده است
به نوعی از گردشگری که برای انجام مسایقات ورزشی به خصوص وقتی که در سطح بین المللی برگزار می شود تا جریان گردشگری در محل انجام مسابقات افزایش پیدا کند.