اخبار

امامزاده احمدبن اسماعیل – محسن آباد

  • توسط irantraveller
  • 2020-02-09
آستان مقدس امامزاده احمدبن اسماعیل (علیه السلام) محسن آباد آشتیان
به اعتقاد اهالی و طبق کتیبه صندوق شخصیت مدفون دراین بقعه احمدبن اسماعیل(علیه السلام) و از نوادگان امام جعفرصادق (علیه السلام) است و نسب شریف وی با شش واسطه به امام جعفرصادق(علیه السلام) منتهی می شود.برخی با مراجعه به کتب انساب خفته دراین مزار را احمدبن اسماعیل بن محمد بن اسماعیل بن امام جعفرصادق (علیه السلام) می دانند.اما ازآنجائیکه این شخص درعراق عجم و حوالی آن نبوده لذا بعید است که این احتمال حقیقت داشته باشد.

عده ای از محققین با استناد به گفتار ابن مهنا که ابوالحسن بن علی بن محمدبن علی بن اسماعیل بن امام صادق (علیه السلام) را ساکن قم دانسته فرزند او احمد را مدفون در این بقعه می دانند که این با برخی از دیگر قراین بیشترسازگاری دارد. علت آمدن ایشان به این منطقه همراهی ایشان با امامزادگان ساروق بوده که در تعقیب و گریز مأمورین حکومتی در این نقطه به شهادت رسیده اند.

 

قبلی «
بعدی »