اخبار

امامزاده حمزه و قاسم – اصفهان

  • توسط irantraveller
  • 2020-02-01
امامزاده های حمزه وقاسم درمحل گورستان شهر ( حمزه پسرموسی بن کاظم وقاسم پسرحمزه است) طبق نوشته آن بنا مربوط به ۲۵۰ هجری قمری است که دردوضریح چوبی مشبک جداگانه درکنار هم مدفون شده اند.)
منبع : سی ایران ، سایت امامزادگان
قبلی «
بعدی »