اخبار

امامزاده سیدسرالدین – عسگران

  • توسط irantraveller
  • 2020-02-01
به امامزاده بابا لنگر (علیه السلام) معروف می باشد.

آستان امامزاده سیدسرالدین (علیه السلام) در شهرستان تیران و کرون، بخش کرون، شهر عسگران واقع شده است. بقعه قدیمی این امامزاده به روایت و عقیده اهالی محل قدمتی ۴۰۰ ساله داشته که از طرف میراث فرهنگی در زمره آثار فرهنگی به حساب می آید. گنبد این امامزاده از کف ۱۲ متر ارتفاع دارد. این بقعه تاکنون چندین بار بازسازی شده ولی در بنای اصلی آن هیچگونه تغییری داده نشده است. چشمه ای در جوار امامزاده در ضلع جنوبی آن واقع است که موجب آبادانی و سرسبزی منطقه گردیده و یکی از اماکن سیاحتی و زیارتی شهرستان محسوب می شود. ضریحی فلزی از جنس آهن بر روی سنگ مزار امامزده درحدود ۵۰ سال پیش به جای ضریح چوبین قبلی امامزاده نصب گردیده که تنها تغییر به وجود آمده در امامزاده می باشد. با توجه به موقعیت و سرسبزی مکان فوق، زائرین زیادی برای زیارت و سیاحت به این مکان مشرف می شود.

منبع : سی ایران ، سایت امامزادگان

2690

2691

2692

2693

2694

 

قبلی «
بعدی »