اخبار

امام زاده ابراهیم – باغستان

  • توسط irantraveller
  • 2020-01-02
این امام زاده در ابتدای روستای دهشاد بالا قرار دارد. بنای امام زاده در حال حاضر با اندود سیمان پوشیده شده و سطح آن را رنگ کرده اند .بر اساس شکل و فرم امام زاده های منطقه این بنا نیز در دوره قاجار ساخته شده است.

منبع : سایت امامزادگان و سی ایران

 

قبلی «
بعدی »