» » » صفحه 6
کنفرانس های مرتبط با گردشگری
نهمین کنفرانس بین المللی برند دومین همایش ملی گردشگری جفرافیا ومحیط زیست پایدار
مطالب برتر
  نظر سنجی
  شما به کدامیک از انواع گردشگری بیشتر علاقمند هستید ؟

  0

   

  سيمين‌ شهر يکي از شهرهاي نوبنياد در استان گلستان در شمال شرقي ايران است. اين شهر در ميانه راه فرعي شهر آق‌قلا به گميشان قرار دارد.
  0

   

  سرخنکلاته شهري است در استان گلستان ايران. اين شهر در بخش بهاران از توابع شهرستان گرگان اين استان قرار دارد.جمعيت اين شهر در سال 1385، برابر با 6,511 نفر بوده‌است.
  0

  شهر رامیان

   

  راميان شهري در استان گلستان ايران و مرکز شهرستان راميان است.جمعيت اين شهر بر اساس سرشماري سال 1385، برابر با 12,008 نفر بوده‌است.
  0

   

  خان‌بـبين شهري است در استان گلستان ايران. اين شهر مرکز بخش فندرسک از توابع شهرستان راميان اين استان است.جمعيت اين شهر در سال 1385، برابر با 10,583 نفر بوده‌است.
  0

  شهر دلند

   

  دلند يکي از شهرهاي استان گلستان ايران است. اين شهر از توابع شهرستان راميان اين استان است.جمعيت اين شهر در سال 1385، برابر با 7,752 نفر بوده است.
  Powered by VandaCO © 2014
  Vanda Co Vanda Co