اخبار

امامزاده حیدر – بهبهان

  • توسط irantraveller
  • 2020-01-06
یکی از فرزندان امام موسی کاظم (ع) ،امام حیدر بن موسی جعفر الکاظم (ع) میباشد.از امام حیدر (ع) در کتابهای تاریخی بسیار بیشتر با لقب هایی مانند امیرحیدر و امامزاده حیدر یا آقاپیرحیدر و گاهی نیز با لفظ حیدر بن موسی بن جعفر نام برده شده است .همچنین از ایشان بنام امیر حیدر بن موسی کاظم یا امامزاده حیدر فرزند بدون واسطه حضرت موسی کاظم علیه السلام و برادر حضرت فاطمه معصومه نام برده شده است. درون آستانه مقدس ایشان دو اثر تاریخی و زیبا موجود است. اثر پای مبارک ایشان که در اثر ضربه زدن با بیل و قطع انگشت مبارک آن حضرت در آن هویداست و در همین اثر ، نشان خاتم مبارک ایشان که به خط کوفی نوشته شده حیدر بن موسی بن جعفر نیز موجود می باشد.

آدرس :خوزستان -بهبهان – خیابان آستانه

منبع : سی ایران ، سایت امامزادگان

امامزاده حیدر (ع)

امامزاده حیدر (ع)

امامزاده حیدر (ع)

امامزاده حیدر (ع)

قبلی «
بعدی »