بایگانی برچسب ها: آدرس بقعه امام زاده ابراهیم

امام زاده ابراهیم – باغستان

  • 2020-01-02
  • دیدگاه غیر فعال شده است
این امام زاده در ابتدای روستای دهشاد بالا قرار دارد. بنای امام زاده در حال حاضر با اندود سیمان پوشیده شده و سطح آن را رنگ کرده اند .بر اساس شکل و فرم امام زاده های منطقه این بنا نیز در دوره قاجار ساخته شده است. منبع : سایت امامزادگان و سی ایران