بایگانی برچسب ها: امامزاده دستگرد کجاست

امامزاده دستگرد – شهرکرد

  • 2020-02-01
  • دیدگاه غیر فعال شده است
امامزاده دستگرد یکی از زیارتگاه های مهم منطقه است که بنای آن را می توان به دوران صفویه نسبت داد . این بنا شامل سردری بلند ، جلوخانی وسیع ، دهلیزی با غرفه هایمتعدد ، مسجدی با شبستان ستوندار از سنگ تراشیده شده و سقف آجری است . بقعه امامزاده با طرح هشت ضلعی و […]