بایگانی برچسب ها: امامزاده شاه چراغ

امامزاده شاه چراغ – رودبار قصران

  • 2020-01-02
  • دیدگاه غیر فعال شده است
(علیه السلام) در حدود ۳۰۰ متری شمال روستا، در شرق «دره چشمه سر» و در میان زمینهای معروف به «تخته» قرار دارد. موقعیت جغرافیایی آن عبارت است از: ۳۵ درجه و ۵۹ دقیقه و ۰/۲۹ درجه عرض جغرافیایی و ۵۱ درجه و ۳۷ دقیقه و ۲/۵۳ ثانیه طول جغرافیایی و در ارتفاع ۲۵۱۲ متری سطح […]