بایگانی برچسب ها: امامزاده قاسم گلخندان

امامزاده قاسم – گلخندان

  • 2020-01-02
  • دیدگاه غیر فعال شده است
موقعیت امامزاده قاسم گلخندان قدیم بنای امامزاده قاسم در روستای قدیم و روی نقطه ای مرتفع و در محوطه ای باز ،مشرف بر روستا واقع شده است.بنا حصاری نداشته واطراف آن را قبرستان فراگرفته است.از طرف شمال و شرق به زمینهای مزروعی و از طرف جنوب و غرب به خانه های مسکونی محدود می شود. […]