بایگانی برچسب ها: بقعه امامزاده حمزه و قاسم

امامزاده حمزه و قاسم – اصفهان

  • 2020-02-01
  • دیدگاه غیر فعال شده است
امامزاده های حمزه وقاسم درمحل گورستان شهر ( حمزه پسرموسی بن کاظم وقاسم پسرحمزه است) طبق نوشته آن بنا مربوط به ۲۵۰ هجری قمری است که دردوضریح چوبی مشبک جداگانه درکنار هم مدفون شده اند.) منبع : سی ایران ، سایت امامزادگان