بایگانی برچسب ها: بقعه امامزاده مامانیک

امامزاده مامانیک – ندوشن

  • 2020-02-09
  • دیدگاه غیر فعال شده است
ساختمانی است از خشت ، گل ، آجر ، نمای داخلی بنا از آجرفرشی است که با گچ بند کش شده است . محوطه ای که مقبره در آن قرار دارد پوششی دارد گنبدی و غرفه هایی کوچک در پیرامون آن بنا شده است که مؤلف یادگارهای یزد قدمت این بنا را عصر صفوی ذکر […]