بایگانی برچسب ها: جاذبه های تاریخی شهر یونسی

شهر یونسی

شهر یونسی در استان خراسان رضوی و در طول ۵۸/۲۶ درجه و عرض ۴۸/۳۴ درجه جغرافیایی واقع گردیده و ارتفاع این شهر از سطح دریای آزاد ۱۰۹۸ متر است. شهر بر روی زمین هموار واقع شده است و شیب عمومی شهر در خیابان اصلی آن ۰۲/۰ درصد از شرق به غرب است. در این شهر […]