۱۳۹۸-۰۸-۲۹

بایگانی برچسب ها: عکس آمل

شهرستان آمل

  • ۱۳۹۷-۱۱-۳۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است
شهر آمل از شهرهای بسیار قدیمی ایران در استان مازندران است. بعضی از مورخان و جغرافی نویسان سابقه‎ْ آن را به دوره پیشدادیان و کیائیان نسبت داده اند. شهر آمل با توجه به اشیاء و سکه هایی که از آن به دست آمده در دوره ساسانی پایتخت یامرکز آن منطقه بوده است.