بایگانی برچسب ها: عکس پل آجی چای

پل آجی چای تبریز

  • 2019-02-24
  • دیدگاه غیر فعال شده است
تنها گذرگاه قدیمی ایران و بخشی از دنیای مشرق زمین به دنیای غرب در شما ل غرب تبریز بر روی تلخه رود واقع شده است .