۱۳۹۸-۰۸-۲۴

بایگانی برچسب ها: گردشگری ورزشی همدان

گردشگری ورزشی و هیجانی

  • ۱۳۹۷-۱۱-۳۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است
به نوعی از گردشگری که برای انجام مسایقات ورزشی به خصوص وقتی که در سطح بین المللی برگزار می شود تا جریان گردشگری در محل انجام مسابقات افزایش پیدا کند.