اخبار

امامزاده سید محمد – نوجه

  • توسط irantraveller
  • 2020-01-16
در کنار رود ارس در روستای نوجه مهر امام زاده محمد نوجه مهر معروف به (( سید محمد آقا )) قرار دارد . مقبره این امام زاده که او را به نوادگان امام موسی کاظم (ع) نسبت می دهند تجدید بنا شده و دارای ضریح زیبای است . این آرامگاه نزد مردم از تقدس و احترام بسیار برخوردار است و هر سال کشاورزان آن نواحی پس از برداشت محصول برای زیارت و ادای نزورات خود به این امام زاده می روند.
منبع : سی ایران ، سایت امامزادگان
51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

 

قبلی «
بعدی »